Irish Lotto Results for Jan 12

Irish Lotto results for Jan 12
19 30 32 33 35 46 Bonus 03

Ball 19 drawn 1 time(s) in 2019.
Ball 30 drawn 1 time(s) in 2019.
Ball 32 drawn 1 time(s) in 2019.
Ball 33 drawn 2 time(s) in 2019.
Ball 35 drawn 1 time(s) in 2019.
Ball 46 drawn 1 time(s) in 2019.
Bonus 03 drawn 1 time(s) in 2019.

tags: irish lotto, irish lotto results