Irish Lotto Results for Nov 6

Irish Lotto results for Nov 6
01 12 27 29 30 35 Bonus 09

Ball 01 drawn 16 time(s) in 2019.
Ball 12 drawn 16 time(s) in 2019.
Ball 27 drawn 18 time(s) in 2019.
Ball 29 drawn 17 time(s) in 2019.
Ball 30 drawn 16 time(s) in 2019.
Ball 35 drawn 21 time(s) in 2019.
Bonus 09 drawn 14 time(s) in 2019.

tags: irish lotto, irish lotto results